30 September 2011 DDHS Varsity Footbal vs. Westosha - The Scherer Family